Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš

Stejně jako dítě nezačne svůj pohyb během, ani jógin nemůže bez přípravy přistoupit k pokročilým technikám. A pokud tak přesto učiní, nebudou mít valného smyslu, neboť půjde pouze po povrchu bez nutného vhledu a pochopení. Anebo bez dostatečného citu dokonce svému tělu či mysli ublíží. Tak či tak se bude muset vždy vrátit zpět a pečlivě dobudovat všechny vynechané části a postavit každou jednotlivou oporu svého skutečného poznání.

Jógové krůčky právě takové opory představují. Reprezentují průpravné a následně základní techniky hathajógy (resp. rádžajógy) a nápovědy, jak vlastně cvičit a co je cílem tradiční jógy. Mohou tak být k užitku všem, kdo upřímně usilují o sebepoznání a seberealizaci.