Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš

První pozvolné jógové krůčky jsou malé svou povahou, ale velké svou důležitostí.

Stejně jako dítě nezačne svůj vzpřímený pohyb během, ani jógin nemůže bez přípravy přistoupit k pokročilým technikám. A pokud tak přesto učiní, nebudou mít valného smyslu, neboť půjde pouze po povrchu bez nutného vhledu a pochopení. Anebo bez nutného citu dokonce svému tělu či mysli ublíží. Tak či tak se bude muset stejně vrátit zpět na začátek.

Jógové krůčky právě takový začátek představují. Reprezentují průpravné a následně základní techniky hathajógy (resp. radžajógy), ale i myšlenky, jak vlastně cvičit a co je cílem jógy. Mohou tak představovat významný opěrný bod pro všechny, kteří vnímají snahu o sebepoznání jako svou budoucí cestu.