Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš
Jak cvičíme

Jógové krůčky jsou učeny všem zájemcům o klasickou jógu, resp. hatha jógu či rádžajógu. Jsme miniškoličkou, kam mohou přijít jógoví začátečníci a stejně tak zde najít drobnou inspiraci a svůj dílek do jógové mozaiky i ti, kteří již někde dříve cvičili nebo cvičí.

Naše společná setkání probíhají v malé skupince maximálně 7 účastníků, přičemž jedna lekce trvá 105 minut. Zároveň se snažíme o rodinnou atmosféru tak, aby měl každý dostatek času a prostoru nejen pro vlastní cvičení, ale i případné dotazy či upřesnění.

Stezka

Jelikož je naším cílem duchovní poznání, resp. seberealizace, nesnažíme se pouze o ásany, ale směřujeme postupně od fyzické úrovně ke stále jemnějším obalům těla, kam až to je v daném případě možné. Inspirujeme se v tomto duchu tzv. osmistupňovou stezkou, popsanou v Pátaňdžala jóga šástře, hojně citovaném jógovém spise blíže nespecifikovaného autora z období pravděpodobně kolem roku 400 n. l.

Výchozím předpokladem je zde určité nastavení (a následně rozvíjení) charakteru jógina jak ve směru k vnějšímu světu (jama), tak k sobě samému (nijama). Následně se zabýváme především harmonizací a přípravou fyzického těla, spojené zejména s relaxacemi a ásanami (ásana). Čtvrtým stupněm, je pak zkoumání, rozvoj a ovládnutí jemných technik práce s pránou, reprezentovanou v tomto případě dechem (pránájáma). Pokud poctivě vystoupáme po tomto žebříčku hathajógy, máme určitou přípravu k jemnějším technikám tzv. vniřní jógy (samjamajóga). Ta začíná poznáním a ovládnutím smyslových vjemů (pratjahára), pokračuje koncentračními technikami (dhárana) a ústí do meditačních stavů (dhjána), potažmo různých úrovní samádhi.

Každý náš kurz tedy specificky cílí na rozvoj určité oblasti - dané části stezky, přičemž v sobě zahrnuje i vhodné techniky z ostatních souvisejících částí. Je tak zachována návaznost i komplexnost daného cvičení pro vlastní rozvoj adepta i jeho případnou domácí praxi.

Vhodnost cvičení

Z podstaty věci naše cvičení vyžaduje adepta, který již dokončil fyzický i psychický vývoj a je připraven na pomalé cvičení s plnou koncentrací. Cílem naší praxe je zejména sebepoznání, resp. duchovní poznání a cesta němu. Není proto určena dětem ani dorostu a ani necílí na odstraňování individuálních zdravotních obtíží, byť toto bývá často příjemným druhotným efektem.