Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš
Kurzy

Jednotlivé kurzy jógových krůčků jsou koncipovány jako přirozeně navazující, ale stejně tak mohou zájemci vyslechnout svou individuální potřebu přijít na libovolný kurz, který je v daném čase osloví. Je vcelku přirozené a často i prospěšné, když se i pokročilý cvičenec vrátí zpět na začátek či k méně pokročilým technikám a praktikuje je s jiným vhledem a hlubším prožitkem.

Plánované kurzy od září 2022:Kurzy a jejich stručná charakteristika


I. Začátečníci

Je určen adeptům bez předchozích jógových zkušeností i všem pokročilejším, kteří si chtějí znovu důkladně a s novým vnímáním zopakovat jemná průpravná cvičení. Úvodem lekcí jsou probírány základní teoretické principy jógy, avšak pouze v nezbytném minimu. Hlavní důraz je kladen zejména na vlastní praxi, kdy se učíme relaxacím a provádíme techniky a pozice na posílení a protažení těla, uvědomění si těla a dechu, sladění dechu s pohybem, zlepšení koncentrace a celkové zklidnění. Fyzická cvičení vycházejí z prvního dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Nejsou třeba

II. Mírně pokročilí - ásany I

Volně navazuje na začátečnický kurz a prohlubuje zde získané znalosti a zejména vlastní praxi. Jógová hodina zde má již klasický charakter skládající se z průpravy a ásan ohraničených relaxacemi. Fyzická cvičení vycházejí z druhého a třetího dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy. Velmi vhodná je znalost základních jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

III. Mírně pokročilí - ásany II

Volně navazuje na kurz pro mírně pokročilé - ásany I a prohlubuje zde získané znalosti a zejména vlastní praxi. Věnujeme se i náročnějším ásanám a ještě více do hloubky prociťujeme jednotlivé stavy a první úroveň jógového vědomí, tedy těla a dechu. Fyzická cvičení vycházejí z třetího a čtvrtého dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Ideální je alespoň roční praxe tradiční jógy.

IV. Mírně pokročilí - sestavy I

Kromě tradičních relaxačních a dechových technik a jemné průpravy se zaměřuje také na vybrané jógové sestavy tak, aby zájemci získali ucelený základ pro vlastní domácí praxi zejména v případě nedostatku času. Zájemci se tak mohou naučit například kompletní védský pozdrav slunci, pokročilé způsoby rišikéšského pozdravu slunci či čakrovou a orgánovou sestavu. Provedení cviků vychází od různých autorů tradiční jógy.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

V. Středně pokročilí - plnost dechu

Kurz představující první část přípravné pránájámy je zaměřen na rozvoj plnosti dechu v jednotlivých částech trupu (břišní, hrudní, podklíčkový) a jeho provázání do plynulé dechové vlny. Umožňuje tak vytvořit dostatečný objemový i prožitkový základ pro další pránájámickou, ale v širším kontextu i kvalitnější jakoukoliv jógovou praxi. Kurz využívá cviků od různých autorů spolu s vybranými poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Plně zažité základní principy tradiční jógy, plně zažité vědomí vlastního dechu, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je vhodná schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy.

VI. Středně pokročilí - dechový rytmus

Kurz představující druhou část přípravné pránájámy se zaměřuje na postupný nácvik základních dechových rytmů až do úrovně klasické savitrí pránájámy (8-4-8-4) spolu s komplexnějším nácvikem plného jógového dechu v různých tělesných vertikálách. Kromě přípravy na klasickou pránájámu adepty přirozeně směřuje také k výraznému zklidnění mysli spolu s uvědoměním si vnitřního prostoru těla. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří vybrané poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz plnosti dechu, případně vlastní realizovaná praxe hathén a schopnost vědomého plného jógového dechu; plně zažité základní principy tradiční jógy, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy.

VII. Středně pokročilí - polarita dechu

Kurz představující třetí a závěrečnou část přípravné pránájámy se zaměřuje na postupný nácvik vnímání dechových polarit v rámci přirozeného i rytmického dechu, a to jak v dynamických pozicích s pohybem, tak i klasických pozicích bez pohybu. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří vybrané poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvované kurzy plnosti dechu a dechového rytmu, případně vlastní realizovaná praxe v obdobném rozsahu; plně zažité základní principy tradiční jógy, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu a schopnost vědomého plného jógového dechu. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy.

VIII. Středně pokročilí - klasická pránájáma

Bude doplněno.

IX. Pokročilí - techniky práce s emocemi

Bude doplněno.

X. Pokročilí - techniky práce se smysly

Bude doplněno.